BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH CÔNG DÂN HOA KỲ MIỄN PHÍ?

Ngày 25 tháng 10, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) ra thông báo rằng những người nhận trợ cấp công cộng không còn được miễn lệ phí nộp đơn xin nhập tịch sau ngày 2 tháng 12. Những chứng từ về SSI, Medi-Cal, tem thực phẩm và những lợi ích khác của quý vị sẽ không được xem là bằng chứng hợp lễ cho việc miễn phí sau ngày 2 tháng 12. Lệ phí nộp đơn xin nhập tịch là $ 725.

Đây là cơ hội cuối cùng của bạn để nộp đơn xin nhập tịch miễn phí! Hãy tận dụng cơ hội này ngay bây giờ và tham dự Hội Thảo Nhập Tịch!

Để đủ điều kiện trở thành Công Dân Hoa Kỳ, bạn cần phải có thẻ xanh ít nhất 4 năm 9 tháng HOẶC ít nhất 2 năm 9 tháng nếu bạn kết hôn với người Công dân Hoa Kỳ.

Hãy tham dự Hội Thảo Nhập Tịch miễn phí tại Asian Law Alliance vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019. Ghi danh NGAY tại www.e-immigrate.info/register HOẶC gọi (408) 703-5656.

Tại Hội Thảo, bạn sẽ đơực hướng dẫn điền đơn, lựa chọn những điều kiện phù hợp để được miễn phí, và được các Luật Sư Di Trú xem xét đơn xin của bạn. Bạn cần mang theo hồ sơ khai thuế năm 2018 và/hoặc các chứng từ về những lợi ích công cộng để hội đủ diều kiện được miễn lệ phí.

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN HOA KỲ là điều quan trọng nhất!

Hội Thảo Nhập Tịch miễn phí sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Asian Law Alliance – 991 W. Hedding Street, Suite 202, San Jose, CA 95126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate Now