Community Alert: Vietnamese and Cambodian Communities Vulnerable for Deportation

Members of the immigrant community who have previous orders of deportation are urged to be vigilant and seek legal assistance when reporting for their check-in with Immigration and Customs Enforcement (ICE).  In recent months, ICE has been more aggressive in enforcing previous orders of removal and deporting these immigrants back to their countries. Two of their most recent targets have been the Cambodian and Vietnamese communities.  

 

Immigrants must also be careful when traveling outside the United States.  If you are not a U.S. citizen,  do not leave the country for more than six months.  Make sure to travel with a current green card or a valid visa. Be especially careful if you have been arrested or convicted in the past.  If you have ever had any problems with the law, even if the incident occurred many years ago, consult with an immigration attorney before you make any travel plans.   

 

If you are worried about your status or need legal advice, contact the Asian Law Alliance at (408) 287-9710.  Or, if need immediate assistance because you have an ICE check-in coming up or you believe that ICE is about to arrest you, call the Santa Clara County Rapid Response Network at (408) 290-1144.  

 

VietLead, APIROC, Mekong-NYC, VietUnity-EastBay, VietUnity-South Bay, Dorchester Organizing Training-Initiative and SEARAC have issued a press release to warn community members about the deportations that have happening.  

[VIETNAMESE BELOW]

 

Joint community alert from:

VietLead, APIROC, Mekong-NYC, VietUnity-East Bay, VietUnity-South Bay, Dorchester Organizing Training-Initiative, and SEARAC

 

COMMUNITY ALERT: VIETNAMESE COMMUNITY VULNERABLE FOR DEPORTATION

October 30, 2017

 

At this time, we believe that Vietnamese community members, with final removal orders are vulnerable to potential arrest, detention, and deportation. ICE has used more aggressive tactics such as threatening community members with self-deportation and forcing folks to sign Vietnamese citizenship applications. Over the last several weeks, ICE has re-arrested individuals with final removal orders that they were unable to deport in the past.

 

We have learned that on on September 21, 2017, the United States submitted 95 cases to the Government of Vietnam for processing. At the end of October 2017 into November 2017, a Vietnamese delegation will arrive in the United States to conduct interviews in Georgia. We know these cases include both pre-1995 and post-1995 cases.

 

Please be aware:

 • If you have a final removal order, do not leave the country. Seek immediate legal help if you have traveled outside of the country in the past (see the list below).
 • If you have loved ones who will soon be released from prison or are currently in detention, seek legal support.  
 • If you are going in for a check in, do not go alone – have family, friends, and local organizations accompany you.

 

If you have a final order of removal and ICE has notified you of a new check-in date, please contact Asian Law Caucus at (415) 896-1701 or Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles (888) 349 9695 or in Vietnamese at (800) 267-7395. California residents in the California South Bay or East Bay can also call the Rapid Response Network of Santa Clara County, CA at (408) 290-1144,. They can help you assess the risk that you may be detained and assist you in planning for that possibility.

 

WHAT YOU CAN DO

ICE is threatening all of our communities but are coming for the Southeast Asian community in ways we have not seen before. It’s time to join together and organize! Gather community members and prepare to tell your story. Don’t let our stories go untold!

 

 • We are more powerful together. Join an organization! Reach out for more information locally in your area, or give us a call: Northern California: VietUnity-PACT (408) 858-1311; VietUnity East Bay (267) 269-7092 Southern California: APIROC; East Coast: Dorchester Organizing & Training – Initiative (617) 942-8178 ; VietLead (267) 713-9089; Mekong-NYC (347) 916-4801
 • Call your  Congressional leaders today (make sure to call both of your Senators and your Congressperson) to ask them to help stop the deportation of our community members!

Other Resources:

a strong community is an organized one

 

Thông Báo Tin Khẩn!

Nguy cơ bị trục xuất liên quan đến người Việt Nam tị nạn có tiền án.

 

Thông báo Cộng Đồng:

 

Chúng tôi xin thông báo tin khẩn về người Việt Nam tị nạn có tiền án đang có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Đặc biệt là những người có hoặc đã ký lệnh trục xuất

( Deportation Order )  

 

Hiện tại bây giờ, những người Việt Nam tị nạn có tiền án  trong Cộng Đồng chúng ta đang có nguy cơ bị bắt, giam giữ và bị trục xuất về Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, cơ quan Sở Di Trú  còn được gọi là ICE (Immigration And Custom Enforcement)  tấn công lùng bắt và trục xuất người Việt tị nạn có tiền án. ICE dùng đủ mọi hình thức để ép buộc những người đã có lệnh hoặc đã ký lệnh trục xuất :

 

1) Tự động về Việt Nam

2) Điền vào đơn xin Việt Nam cung cấp giấy thông hành.  

 

Trong mấy tuần qua, ICE đã lùng bắt người Việt Nam tị nạn có tiền án đến Mỹ trước năm 1995 hoặc giam giữ họ lại khi họ đi trình diện với ICE, những người mà cơ quan Sở Di Trú không được trục xuất theo hiệp định của Mỹ và Việt Nam ký vào năm 2008.

 

Chúng tôi được biết là vào Ngày 21 tháng 9 năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã gửi cho Việt Nam 95 hồ sơ, bao gồm những người đến trước và sau năm 1995 để làm thủ tục phỏng vấn. Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2017, phái đoàn của Việt Nam sẽ đến Mỹ để phỏng vấn ở tiểu bang Georgia.

 

Xin hãy lưu ý:

 

 • Nếu như bạn đã từng ký hoặc có lệnh trục xuất xin đừng rời khỏi nước Mỹ.
 • Hãy tìm luật sư giúp đỡ nếu như bạn đã từng rời khỏi nước Mỹ trong quá khứ, sau khi  đã có ký hoặc có lệnh trục xuất.
 • Nếu như bạn có người thân chuẩn bị được thả ra trại giam, hoặc đang ở trong trại tạm giam, hãy tìm sự giúp đỡ của luật sư.
 • Nếu như bạn chuẩn bị phải trình diện với Sở Di Trú, đừng đến đó một mình. Nên đi với gia đình, bạn bè, những thành viên trong cộng đồng, hoặc là đi với luật sư.
 • Nếu như bạn có lệnh trục xuất và  Cơ Quan Sở Di Trú (ICE) yêu cầu bạn trình diện, xin liên lạc với trung tâm của Asian Law Caucus at (415) 896-1701 or Asians American Advancing Justice – Los Angeles at (888) 349 9695, or in Vietnamese (800) 267-7395. Nếu bạn ở Cali vùng South Bay hay là East Bay xin liên lạc Rapid Response Network of Santa Clara County, CA số (408) 290-1144. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ sự nguy kịch và giúp đỡ bạn chuẩn bị tinh thần, nếu như bạn bị bắt lại.

 

Bạn có thể làm gì?

 

 • ICE đang làm cho Cộng Đồng chúng ta lo sợ. Họ dùng đủ mọi cách mà chúng tôi chưa bao giờ thấy từ trước tới nay để tấn công Cộng Đồng Đông Nam Á.
 • Thời gian đã đến để chúng ta đoàn kết và chống lại sự không nhân đạo này!
 • Hãy kêu gọi Cộng Đồng và chuẩn bị chia sẻ hoàn cảnh của bạn, đừng để câu chuyện của bạn đi vào lãng quên!
 • Chúng ta sẽ mạnh hơn khi chúng ta đoàn kết với nhau!  
 • Tìm kiếm giúp đỡ của những tổ chức khu vực gần chỗ bạn ở.  Liên lạc chúng tôi theo số điện thoại:  Northern California: VietUnity-PACT (408) 858-1311; VietUnity-East Bay (267) 269-7092 Southern California: APIROC; East Coast: Dorchester Organizing Training – Initiative; VietLead (267) 713-9089; Mekong-NYC  (347) 916-4801
 • Gọi cho Thượng Nghị Sĩ, Thượng Nghị Viên, và Nghị Sĩ Quốc Hội  Congressional leaders.  Yêu cầu họ giúp đỡ và ngăn chặn sự trục xuất vô nhân đạo đối với người Việt Nam tị nạn có tiền án.

 

Thông tin tài liệu khác:

 

 • Tài liệu trên mạng giúp bạn “Biết Quyền Lợi Của Bạn ” khi đối diện với nhân viên Sở Di Trú. Here
 • Hướng dẫn của trung tâm SEARAC giúp đỡ những người Đông Nam Á đang rắc rối với vấn đề trục xuất vì lý do tiền án. Resource Guide for Southeast Asian Americans Facing Criminal Deportation
 • Để biết thêm về luật sư miễn phí, xin tham khảo với trung tâm SEARAC về luật sư riêng, hoặc tổ chức luật sư chuyên môn về vấn đề trục xuất những người Đông Nam Á vì lý do tiền án.
 • Để hiểu biết thêm vấn đề đột kích và  bắt giữ người của cơ quan Sở Di Trú và “Quyền Của Bạn”, xin bấm vào đây. here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Donate Now